Már 642 szócikk közül válogathatsz.

Az Energiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes energetikai tudástár. Legyél Te is az Energiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Mivel a háztartásokban a [gáz ára]? meghaladhatja a hátrányos helyzetben lévő, alacsony jövedelmű családok teherviselő képességét, ezért a Magyar Állam - szigorúan szabályozott keretek között - ártámogatásban részesíti az arra jogosult magánszemélyeket, segítséget nyújtva ezzel a [gázszámla]?a kifizetésében.

A 2009 évi szabályok alapján gázár- vagy távhőtámogatásra akkor jogosult valaki, ha a háztartás egy fogyasztási egységére számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 3,5-szeresét*.

A fenti mondat több kérdést vet fel:
• Mi a háztartás?
o az egy lakásban együtt lakó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők összessége

• Mi a fogyasztási egység?
o A háztartásban élő személyek száma az úgynevezett arányszámmal számolva, melyek a következők:

  •     Első nagykorú személy: 1,0 (igénylő)
  •     Második nagykorú személy: 0,9
  •     Minden további nagykorú tag: 0.8
  •     Első és második kiskorú tag, illetve a törvény alapján gyermekként beszámolt személy: 0,8
  •     Minden további kiskorú, illetve gyermekként beszámolt személy: 0,7


o Léteznek bizonyos arányszámnövelő tényezők. Ha például a háztartás valamelyik tagja fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő él, az ő arányszáma 0,2-vel nő. Például: egy olyan család esetén, amelyben két szülő, egy nagyszülő és két gyermek él, ott a fogyasztási egység száma: 1,0+0,9+0,8+0,8+0,8= 4,3


• Mi számít havi jövedelemnek?
o A havi jövedelmekhez beszámítandó bevételek szabályai bonyolultak és sokrétűek, így túlmutatnak ezen cikk határain, hiszen e helyen egyszerű, áttekinthető információkkal kívánunk szolgálni. (A cikk alján megtalálható a vonatkozó rendelkezés letöltésének címe: ***)


• Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet tehát úgy számíthatjuk ki, hogy a család összes havi jövedelmét osztjuk a számított fogyasztási egységek számával.


Fontos szabály, hogy a támogatás gázfogyasztásnál 2 000 m3-ig, nagycsaládos háztartás esetén 4 000 m3-ig vehető igénybe.

A támogatást összegét meghatározó fogyasztási egységre jutó havi jövedelem alapján a jogosult igénylők 4 csoportba oszthatók. A támogatottak körét a havi jövedelem és a mindenkori nyugdíjmimimum alapján határozzák meg.
Támogatásukat a fűtőteljesítmény arányában kapják. Ezek leírása az alábbi táblázatban látható:

 

Jövedelmi kategóriák a 2009 évi nyugdíjminimum alapján (Ft/hó/fogyasztási egység)

Gázártámogatás fajlagos összege

(Ft/m3)

 

Távhőtámogatás fajlagos összege

- 57 000

40,1

2 184 (Ft/GJ)

57 001 - 71 250

32,8

1 794 (Ft/GJ)

71 251 - 85 500

22,1

1 200 (Ft/GJ)

85 501 - 99 750

14,5

816 (Ft/GJ)

99 751 -

0

1 150 (Ft/hó)**

 

A támogatás igénylésének menete:
• Az igénylőlapot a Magyar Államkincstár lakóhely szerinti szervéhez kell benyújtani, csatolva hozzá az utolsó gáz-, illetve távhőszámla másolatát. Jövedelemigazolásokat csatolni ebben az esetben nem kell, viszont fontos a háztartás minden tagjának adóazonosító jelét feltüntetni, illetve mindenkinek saját kezű aláírásával ellátni az igénylőlapot, cselekvőképtelen személy esetén pedig szülő, gyám vagy gondnok aláírásával hitelesíteni. Akinek nincs adószáma (pl. gyermek), oda NINCS szót kell írni.
• Az igénylőlap letölthető az internetről, de az államkincstár postázza is azt minden évben.
• ****Az államkincstár oldalain elérhető egy úgynevezett online nyomtatványkitöltő szoftver, melynek segítségével bizonyosan helyesen tudjuk kitölteni az igénylőlapot, hiszen az formailag is ellenőrzi a bevitt adatokat. Kitöltés után a lapot ki kell nyomtatni és a csatolandó dokumentumokkal együtt kell benyújtani azokat.


A Magyar Államkincstár Regionális igazgatóságai:

 
Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.
Telefon: (66) 524 100
Ügyfélfogadási idő:
H-K-SZ: 8-14
CS-P: 8-12

Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.
Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf. 254.
Telefon: (82) 501 103, (82) 501 142
Ügyfélfogadási idő:
H,K,Cs,P: 8-12, Sz: 8-16

Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóság
7400 Debrecen, Darabos u. 9-11
Levélcím: 4002 Debrecen, Pf. 112.
Telefon: (52) 516 200
Ügyfélfogadási idő:
H-Cs: 8-13, P: 8-12

Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
3300 Eger, Telekessy út 2.
Telefon: (36) 520 325
Levélcím: 3301 Eger Pf. 159.
 3525 Miskolc, Palóczy út 5.
 Telefon: (46) 513 000
Ügyfélfogadási idő:
H-CS: 8-12 és 13-16 P:8-12

Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.
Levélcím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 17.
Telefon: (22) 534 637
Ügyfélfogadási idő:
H,K,Cs: 8-12, Sz: 8-15,30
 
Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
1115 Budapest, Bartók Béla u. 120-122
Levélcím: 1431 Budapest, Pf. 148.
Telefon: (1) 371-99-47

Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
9023 Győr, Szabolcska u. 1/a.
Levélcím: 9002 Győr, Pf. 131.
Telefon: (96) 319 623
Ügyfélfogadási idő:
H-Cs: 8-15, P: 8-12
 
*A 2009. évi nyugdíjminimum 28 500 Ft
**Azon távhővel fűtő háztartásokat, amelyek jövedelmük alapján nem jogosultak szociális alapú támogatásra, a 2009. évi jogosultsági időszak fűtési szezonra eső fogyasztása tekintetében havi fix összegű távhődíj-juttatás illeti meg.
***A vonatkozó rendelet letölthető többek között innen: 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő felhasználás szociális támogatásáról
**** Az igénylőlap-kitöltő szoftver címe: https://energia.allamkincstar.gov.hu/Default.aspx?ccr=1
 

 


A szócikkhez társított címkék:
háztartás , lakosság
Hirdetés
Médiapédia Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Szépségpédia
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia gazdasági, pénzügyi tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár mindent a borokról szépség, divat, smink