Már 642 szócikk közül válogathatsz.

Az Energiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes energetikai tudástár. Legyél Te is az Energiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Kármán Tódor gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus.

1881. május 11.-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Trefort utcai Gimnáziumban végezte. Ezt követően a Budapesti József Nádor Műegyetemen szerzett kitűnő minősítésű gépészmérnöki oklevelet 1902-ben.
Az egyetem elvégzése után egyéves sorkatonai szolgálatra hívták be az osztrák-magyar közös hadseregbe. Ezután tanársegédként dolgozott Bánki Donát mellett a gépészeti tanszéken, illetve emellett a Ganz-gyár tanácsadója is volt.
1906-ban ösztöndíjjal a Göttingeni Egyetemen folytatta a tanulmányait. Itt hidrodinamikával, aerodinamikával, határréteg-elmélettel és repülőgép szárnyprofil-elmélettel foglalkozott. A repülés elmélete különösen foglalkoztatta. Felmerült a repülők alkatrészei szilárdságának a problémája, és ezt a témát választotta doktorátusi értekezésére. Ez magyarul és németül is megjelent. Ezzel együtt állást is felajánlottak neki az egyetemen.

Később a Zeppelin, léghajóépítő társaság egy szélcsatorna megépítését bízta az egyetemre. 1911-ben, miközben ezt próbálta kifejleszteni Kármán, felfigyelt egy váltakozó irányba forgó örvény kialakulására egy lapos akadály mögött, és ezt róla nevezték el Kármán-örvénysornak.
Kis időre elvállalt egy professzori állás a Selmecbányai Bányászati Akadémián, de mivel látta, hogy itt a kísérleti munkáira nem kaphat elég támogatást, visszament Göttingenbe.
1912-ben az Aacheni Műszaki Főiskola aerodinamikai tanszékén kapott egy állást. Itt megszervezte az Aeronautikai Kutató Intézetet, aminek a professzora lett.

1913-ban repült először, ami nagy hatással volt rá. 1914-ben behívták katonának, és egy év múlva áthelyezték a a fischamendi repülőarzenál kísérleti állomására. Itt 1917-ben Zurovecz Vilmossal benyújtották a repülőgép szabadalmát. 1918-ban elkészítettek egy katonai megfigyelő célú, kísérleti helikoptert, ami benzinmotor hajtású volt, és acélsodronyokkal a földhöz rögzítve, 50 méter magasságban több mint 30 felszállást végzett és folyamatosan fél óráig lebegett.
A háború után hazatért Magyarországra, de 1920-ban ismét Aachenbe ment, ahol az aerodinamika professzora lett. Rakéta meghajtású autóval, vitorlázó géppel is kísérletezett.

1926-ban az USA-ba utazott, és előadásokat tartott Pasadenában és Aachenbe felváltva. Itt is megszervezte az aerodinamikai kutatóintézetet. 1930-ban végleg az USA-ba költözött, de még három évig az aacheni intézet vezetője maradt.
1934-ben a Douglas cég megbízásából DC-3-as aerodinamikai elméleti számításokat végzett a világ egyik legsikeresebb utasszállító gépéről. Az ő kezdeményezésére ült össze először a nemzetközi repüléstudományi kongresszus 1938-ban. Ugyanebben az évben kapott megbízást a repülőgépek felszálló úthosszát lerövidítő stratrakéták kifejlesztésére.
Ezután részt vett bombázógépek kifejlesztésében, illetve ballasztikus rakéták fejlesztési programjaiban. Szakmai tekintélye folyamatosan nőtt ez idő alatt. Útjára indított egy repülési kutatásokkal foglalkozó részleget, a AGARD-ot, ami azóta is a működik a NATO-nál.

1959-ben Kármán Tódorról nevezték el a hiperszonikus repülés tanulmányozására létrehozott kutatóintézetet az amerikai légierő által. Ő volt az első elnöke a Nemzetközi Űrhajózási Akadémiának, ami 1951-ben alakult.
Haláláig a légierő legtekintélyesebb bizalmi emberének számított, közvetlen kapcsolatban volt az USA legmagasabb rangú katonai személyeivel. Munkásságával hozzájárult az amerikai természettudományos és katonai gondolkodás irányának megváltozásához.

1962-ben hazalátogatott a Magyar Tudományos Akadémia meghívására, és a Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták, és átnyújtották neki a gyémántdiplomát is. Elsőként vehette át az amerikai tudósok közül a National Medal of Science kitüntetést Kennedy elnöktől 1963. május 5.-én. Kármán életében több mint 25 egyetem díszdoktora volt.
1963. május 5.-én hunyt el Aachenben. Emlékére a Marson, illetve a Holdon krátert neveztek el.
 

Hirdetés
Médiapédia Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Szépségpédia
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia gazdasági, pénzügyi tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár mindent a borokról szépség, divat, smink