Már 642 szócikk közül válogathatsz.

Az Energiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes energetikai tudástár. Legyél Te is az Energiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


(Rimaszombat, 1917. szept. 12. - Kassa, 1993. márc. 9.) csillagász, geofizikus, asztrofizikus. Munkásságával jelentősen hozzájárult a korszerű, intézményes keretek között folyó szlovákiai geofizikai kutatások megteremtéséhez.

 

·         1935-38-ban a prágai Károly Egyetemen fizikát tanult,

·         1938-40-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen fizikát, csillagászatot és matematikát tanult.

·         1941-ben a galaktikai csillagfelhők és halmazok egyensúlyáról szóló dolgozatával doktorált.

·         1943-ban gyakornok, 1945-47 között asszisztens a Budapest-svábhegyi Csillagvizsgálóban.

·         1942-45-ben a MAORT (Magyar-Amerikai Olajipari Rt.) kaposvári gravitációs csoportjánál geofizikával foglalkozott.

·         1947-ben visszatért Losoncra, s 1951-ig a Szlovák Földtani Intézetben dolgozott, majd 1951–1952-ben az Érckutató Intézet munkatársa volt.

·         1952-től geofizikai előadásokat tartott a Comenius Egyetemen, valamint részt vett a Kassai Műszaki Egyetem alapítása körüli szervezőmunkában.

·         Az 1953/1954-es tanévben a műegyetem dékáni, 1955-től 1963-ig rektori tisztét töltötte be.

·         1953-ban megalapította a Szlovák Akadémia Geofizikai Intézetét, melynek 1962-ig igazgatója volt.

·         1952-ben Kassára került, a Műszaki Egyetem alapító munkatársa lett, 1955-tól 1963-ig rektora.

·         1954-ben a Szlovák és a Cseh Tudományos Akadémia rendes tagja.

·         1960-ban a Csehszlovák Tudományos Akadémia (CSTA) levelező tagja lett.

·         1966-tól a szintén kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem elméleti fizikai és geofizikai tanszékének professzora volt.

·         1969–1972 között pedig a tanintézet dékáni feladatait is ellátta.

·         1979-ben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

·         Mindkét társaság rendes tagjai közé választotta 1972-ben, emellett 1966 után az SZTA, 1972 és 1977 között a CSTA elnökségi tagja is volt.

·         Kisbolygó és üstökös pozícióméréseken kívül stellárdinamikai kutatásokat végzett. Részt vett Kulin Györggyel az amatőrcsillagászat mozgalmának szervezésében.

·         Az 1940-es évek végétől kutatásai kizárólag geofizikai kérdésekre irányultak, főként a gravitációs anomáliákat vizsgálta és kiterjedt graviméteres kutatásokat végzett Dél-Szlovákiában. Gravitációs kutatásait geoelektromos vizsgálati módszerekkel ötvözve sikerrel kutatott fel a föld mélyében rejlő, hasznosítható nyersanyagkészleteket, egyebek mellett a nevéhez fűződik a patakalji magnezittelep feltárása is. Elméleti munkássága, a két- és háromdimenziós mágneses terek viselkedésére, dinamikájára vonatkozó számításai szintén jelentősek.

·         Szoros kapcsolatot tartott fenn a Miskolci Nehézipari Egyetemmel.

·         Hazájában 1954-ben Klement Gottwald Állami Díjat, 1962-ben Munkaérdemrendet kapott.

Fontosabb művei:
A galaktikus csillagfelhők és halmazok súlya, Csillagászati Lapok (1941).
A Tejútrendszer dinamikája (1942).
MCSE Csillagok Világa Évkönyv szerk. (1946, 1947.)


Hirdetés
Médiapédia Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Szépségpédia
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia gazdasági, pénzügyi tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár mindent a borokról szépség, divat, smink