Már 642 szócikk közül válogathatsz.

Az Energiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes energetikai tudástár. Legyél Te is az Energiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A villamosenergia-szolgáltatók által kiadott számlák tartalmát az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2010 (IV. 15.) Kormányrendelet (más néven a Közüzemi Kódex) és a 2011. évi LIX. törvény (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) módosításával) szabályozza a fogyasztók védelmének érdekében.

A szabályozásnak megfelelően az egyes szolgáltatók számlái formai különbséget mutathatnak ugyan, de mivel ugyanazon előírásoknak kell megfelelniük, így tartalmi elemei azonosak. Alábbi példánkban az E.ON Hungária Zrt. tájékoztató kiadványa alapján mutatjuk be egy villanyszámla tartalmát, a különböző tételek magyarázatát, mely alapján az összes szolgáltató számlája megérthető.

 

 

A számla első oldalán szereplő információk:

 

A villanyszámla első oldala

1. A számla típusának megnevezése 

A számla típusa lehet rész- vagy elszámoló számla.

A részszámla olyan számla, amelyet az áramszolgáltatók havonta küldenek az ügyfeleknek, és a legutóbbi leolvasást megelőző 12 hónap fogyasztásának 1/12-ed részét tartalmazza (a számlaképen r.számla rövidítéssel).

Az elszámoló számla a leolvasott mérőállás alapján készül.

Az E.ON segédlete egy elszámoló számlát mutat be, amely 6 hónap fogyasztásának részletes elszámolását tartalmazza.

2. Vállalati információk

Az áramszolgáltatóra (jelen segédletben az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-re) vonatkozó információk: 

bankszámlaszám és GIRO kód, amit csoportos beszedési megbízás adásakor internetbankon keresztül történő megbízás esetén a „jogosult azonosítója” rovatban kell feltüntetni, míg nyomtatványon a „kedvezményezett adatai” rovatban kiválasztani.

3. A számlával és a fizetéssel kapcsolatos információk

A számla kelte a kiállításának dátumát, a teljesítés ideje pedig a fizetési határidőt jelenti. 

4. Színes blokk

Az ügyfél számára legfontosabb információkat tartalmazza: az elszámolási időszakot, a fizetés határidejét és a fizetendő összeget. Az E.ON itt tünteti fel az ügyfél partnerszámát, ügyintézés esetén kérik, hogy erre hivatkozzon. Ebben a blokkban találjuk az E.ON aktuális híreit, a legfontosabb tudnivalókat és ügyfélszolgálati elérhetőségeket is.

5. A vevő és a számlafizető adatai

A szerződött ügyfél lakcíme (lakossági ügyfél esetén) vagy székhelyének címe (vállalati ügyfél esetén). Ha a számlát nem az ügyfél, hanem eltérő számlafizető fizeti, akkor az eltérő számlafizető lakcímét, illetve székhelyének címét is itt tüntetik fel.

6. Energiadíj összesen

Az elszámolási időszak fogyasztása után fizetendő összeg, amely a mindennapszaki és a vezérelt készülékeken mért fogyasztás után fizetendő díjakat tartalmazza.

Mindennapszaki mérőpont fogyasztása: a nap bármely szakaszában üzemeltetett berendezések (pl.: hűtőgép, világítás) működésekor felmerülő villamosenergia-fogyasztás.

Vezérelt mérőpont fogyasztása: (ún. éjszakai áram), a szakaszosan üzemeltetett berendezések (pl.: bojler, hőtárolós kályha) működésekor felmerülő villamosenergia-fogyasztás. Ha a különböző mérőpontok fogyasztását külön mérőóra méri, akkor számlán is külön tüntetik fel őket.

7. Rendszerhasználati díjak összesen

Az összes olyan díjtétel összege, amelyeket a villamosenergia-hálózatokat üzemeltető társaságoknak, az ún. Elosztói Engedélyeseknek kell az áramszolgáltatóknak továbbítaniuk, és a hálózatok üzemeltetésének költségeire nyújtanak fedezetet. Részletezésüket a 2. oldalon találja.

8. Pénzeszközök összesen

Olyan, törvényben előírt díjak összege, amelyeket a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (továbbiakban: rendszerirányító) részére kell az áramszolgáltatóknak továbbítani. Részletezésüket a 2. oldalon találja.

9. Számla összesen

A mindennapszaki és vezérelt mérőpontokon mért fogyasztás díját, a rendszerhasználati díjak és a pénzeszközök összesített értékét tartalmazza.

10. Fizetendő összesen 

Itt találja azt az összeget, ami az összes kötelezettségét tartalmazza. Ez lehet pozitív vagy negatív értékű.

11. Tájékoztató az aktuális folyószámla egyenlegről

Az aktuális folyószámla egyenleg megmutatja, hogy az adott fogyasztási helyre az aktuális számla befizetését megelőzően fennáll-e tartozás, vagy túlfizetés. Normál esetben nulla forint tartozást mutat.

12. Fogyasztási összesítés

Az elszámolás alapját képező mérőállások (induló állás, záró állás) különbözetéből kiszámított aktuális fogyasztás, árszabásának megnevezésével. A fogyasztás részletezése a 2. oldalon található.

 

A számla második oldalán szereplő információk:

 

A villanyszámla második oldala

13. Az árszabásra és a mérési pontra vonatkozó információk

Az árszabás a hatályos árrendeletben (ebben a leírásban a 4/2011. (I.31.) NFM-rendeletben) meghatározott tarifa megnevezése.
Meghatározza, hogy milyen egységárat kell alkalmazni a szolgáltatott villamos energia elszámolására.
A mérési pont a felhasználók fogyasztási helyének egyértelmű azonosítására szolgáló, országos szinten egyedi azonosító.

14. Mérőkön regisztrált fogyasztások

A táblázatban szereplő mérőállások (induló állás és záró állás) különbözetéből számítható ki az aktuális fogyasztás, amit a mennyiség oszlopban találunk.
A táblázatban több sor is szerepelhet, ha az elszámolási időszakon belül mérőállás-diktálás, árváltozás vagy a mérőóra cseréje miatt leolvasás történt, illetve ha egy fogyasztási helyhez több mérőóra tartozik. A jelen számlakép-illusztráción a 2011. július 1-jei árváltozás miatt szerepel az elszámolási időszak fogyasztása két rövidebb időszak szerinti bontásban.

15. A számlában elszámolt energiadíj részletezése

A lakossági fogyasztók villamosenergia-fogyasztását ebben a leírásban a 4/2011. (I.31.) NFM rendelet és az egyetemes szolgáltatói üzletszabályzata alapján az E.ON a következő lakossági árszabások szerint számolja el: 
  • a mindennapszaki mérőpont fogyasztását 1 320 kWh éves elfogyasztott mennyiségig kedvezményes, az ún. „Egyetemes A1 kedvezményes”, 
  • a mindennapszaki mérőpont fogyasztását évi 1 320 kWh éves elfogyasztott mennyiség felett normál, az ún. „Egyetemes A1” tarifa alapján
  • és a vezérelt mérőpont fogyasztását az ún. „Egyetemes vezérelt B” árszabás szerint 
Az elszámolási időszak teljes fogyasztási mennyiségéből és azok díjából vonják le a részszámlákban elszámolt fogyasztási mennyiségeket és azok díját (negatív előjelű tételek) az egyes árszabásoknak és villamosenergia-egységáraknak megfelelő bontásban. Jelen számlaképen az egyes árszabások szerinti fogyasztás több sorban lett feltüntetve, ennek oka a 2011. július 1-jei árváltozás, ezért szerepel egy árszabáshoz tartozó két sorban különböző nettó egységár. Az itt szereplő értékek nettó értékek, míg a számla első oldalán szereplő összesítésben a nettó és az áfával növelt bruttó értékek is megjelennek (ld. 6. pont).

16. A számlában elszámolt rendszerhasználati díjak részletezése

Olyan, jogszabályban meghatározott díjak, amelyek a felhasznált villamosenergia-mennyiség arányában fizetendőek, és az egy kWh-ra eső egységárukat 2012.01.01-től a 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet szabályozza. Az elszámolási időszak fogyasztása után fizetendő rendszerhasználati díjak értékéből levonják a részszámlákban elszámolt értékeket (negatív előjelű tételek). 
Az itt szereplő értékek nettó értékek, míg a számla első oldalán lévő összesítésben a nettó és az áfával növelt bruttó értékek is megjelennek (ld. 7. pont).
 
A rendszerhasználati díjak a következők:
Átviteli rendszerirányítási díj: a nagyfeszültségű átviteli hálózat üzemeltetésével, a hálózat fizikai veszteségével és az országos villamosenergia-rendszer irányításával kapcsolatos költségeket fedezi.
Rendszerszintű szolgáltatások díja: a villamosenergia-rendszer biztonságos működéséhez szükséges, minden felhasználó (köztük a lakossági fogyasztók) számára egységesen biztosított szolgáltatás költségét fedezi.
Elosztói forgalmi díj: az elosztó hálózat működtetésével, karbantartásával, az ellátás folyamatosságát célzó szolgáltatás biztosításával összefüggő költségeket fedezi.
Elosztói veszteségdíj: a villamos energia szállítása a fizika törvényei szerint csak bizonyos veszteséggel végezhető, ezért az erőműveknek a felhasználók által ténylegesen átvett energiamennyiségnél többet kell előállítaniuk. A különbség a hálózati veszteség, amit minden felhasználónak meg kell fizetnie a felhasznált energiamennyiséggel arányosan. 
Kiegyensúlyozási díj: az időjárás miatti fogyasztásváltozás, vagy egyéb, menetrendtől való eltérés esetén a rendszerirányító egyensúlyt teremt a felhasználás és a termelés között, ennek fedezésére szolgál ez a díj.
Elosztói alapdíj: a különböző felhasználói csoportok különböző mértékben úgynevezett alapdíjat fizetnek a felhasznált energia mennyiségétől független tételként, ezért meg kell különböztetni a forgalommal arányos díjaktól, és a számlán is külön kell feltüntetni.

17. A számlában elszámolt pénzeszközök részletezése

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-a szerint fizetendő díjak, amelyeket az áramszolgáltatók a rendszerirányító részére továbbítanak, és áfa-fizetési kötelezettség nem terheli őket.
A pénzeszközökhöz a következő díjak tartoznak:
Szénipari szerkezetátalakítás: a széntüzelésű erőművek támogatására fordított díj.
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás: a 116/2007. (XII. 29.) GKM-rendeletben meghatározott felhasználói kör részére biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás biztosítására fordított díj.
Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj: a távhőszolgáltatás ártámogatására szolgáló díjtétel, amely 2011. július 1-jétől jelenik meg a számláin. Értékét a rendszerirányító számára továbbítjuk.

18. Következő részszámla mennyiség

Az ügyfél következő részszámláján (havi számláján) kiszámlázandó fogyasztás mértéke kWh-ban meghatározva.

19. Részszámlákban elszámolt nettó érték

Az elszámolási időszak alatt kiadott részszámlák összesített végösszegét mutatja meg áfakörönként. Az elszámoló számlán szereplő energiadíj, a rendszerhasználati díjak és a pénzeszközök negatív előjelű tételeinek összege. Az AHK kifejezés azt jelenti, hogy az adott tétel után nem kell áfát fizetni.

20. Energiafelhasználására vonatkozó információk

Az energiafelhasználás aránya megmutatja, hogy a jelenlegi és az előző elszámolási időszak energiafelhasználása hogyan viszonyul egymáshoz. Ha a jelenlegi elszámolási időszakban az ügyfél háztartása kevesebb energiát fogyasztott, mint az előzőben, akkor csökkenő, ha többet fogyasztott, akkor pedig növekvő az energiafelhasználási tendencia (100% feletti érték).

21. Kibocsátott részszámlák sorszáma

Az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák sorszáma. E részszámlák tételei jelennek meg az elszámoló számla részletezéseiben összesítve.

22. Az energiaauditot végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása

Az energiaaudit egy teljes körű átvilágítás, amely során a szakemberek az épület helyszíni bejárása során vizsgálják az elektromos és földgázüzemű berendezéseket, elemzik az energiaköltségeket és -felhasználásokat, feltárják, hogy mely berendezések energiapazarlók, és javaslatot tesznek az épület gazdaságosabb üzemeltetésére.
 
Forrás: www.eon.hu

 


A szócikkhez társított címkék:
villamos áram , villamos energia , villanyszámla
Hirdetés
Médiapédia Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Szépségpédia
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia gazdasági, pénzügyi tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár mindent a borokról szépség, divat, smink