Már 642 szócikk közül válogathatsz.

Az Energiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes energetikai tudástár. Legyél Te is az Energiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


 Szinte a Földön található összes energia, ami a különböző rendszereket (klíma rendszerek, ökoszisztémák, hidrológiai rendszerek, stb) hajtja, a Naptól származik. 


A Nap

A napenergia a nap középpontjában jön létre, amikor hidrogénatom magjai magfúzió során egyesülnek és hélium atommagok képződnek.

A Nap belső szerkezete

 

A mag központi helyet foglal el a nap közepén, ami mintegy negyede a csillag sugarának. A gravitáció a nap összes tömegét a középpontja felé húzza, ezzel intenzív nyomást teremtve. Ez a nyomás elég nagy ahhoz, hogy az atommagok egyesülését előidézze.

 

A nukleáris fúziós folyamat minden egyes percében 700 millió tonna hidrogén alakul át nehezebb hélium atommá. 4,5 milliárd éve, a megalakulása óta a nap már felhasználta magban található hidrogén mintegy felét. A napban lejátszódó nukleáris reakciók óriási hőt termelnek, aminek a következtében a napban levő szubsztanciák atomjai fotonokat lövellnek ki.

A mag hőmérséklete mintegy 15 millió kelvin fok (15 millió ° C vagy 27 millió ° F). Minden létrejött foton körülbelül egy mikrométert tesz meg, mielőtt elnyelné egy szomszédos gázmolekula.

Ez a felszívódás a szomszédos atom felmelegedését idézi elő, ami újra kibocsát egy másik fotont, hogy ismét megtegyen egy rövid távot, mielőtt felszívódik egy másik atom által. Ez a folyamat sokszor ismétlődik, mielőtt a foton végül a Nap felszínén a világűrbe jut.

A felszínre jutás utolsó 20%-ában az energia inkább légáramlás, mint sugárzás útján szállított. Egy fotonnak 1000 évbe, körülbelül 1025 felszívódásba és újra-kibocsátásba telik, míg a magból a Nap felszínére jut. A nap felszínéről a Földre 8 perc alatt ér.

 

A Nap sugárzási felületének vagy a fotoszférának átlagos hőmérséklete körülbelül 5800 K. A Nap sugárzó energiájának nagy része a látható fény tartományba esik, 500 nm központ körül ( 1 nm= 10-9 méter), de a nap szintén jelentős energiát bocsát ki a ultraibolya és infravörös tartományban, és kis mennyiségű energiát a rádió, mikrohullám röntgen és gamma sugárzás sávban. A Nap által kibocsátott teljes energia körülbelül 63.000.000 Watt négyzetméterenként (W/m2 vagy Wm-2).

 

A Napenergia áthalad az űrön, míg bolygóba, egyéb égi objektumokba vagy csillagközi gázba és porba nem ütközik. A napsugárzás intenzitása az inverz négyzetes törvény határozza meg.

Ez a törvény kimondja, hogy a Nap által kibocsátott sugárzás intenzitása a távolság négyzetével fordított arányban csökken. E törvény eredményeként, ha egy adott távolság esetén az intenzitás egy egység, kétszer akkora távolságban az intenzitás csak a negyede lesz. Háromszor akkora távolság esetén az intenzitás egy-kilencede az egy egységnél mért intenzitás értékének, és így tovább.

 

Ha figyelembe vesszük az energia mennyiséget, amit a Nap sugároz, és a Nap és a Föld közötti 149,5 millió km távolságot, akkor megállapíthatjuk, hogy a Föld atmoszférájának külső határát körül-belül 1,367 W/m2 sugárzás éri el. Ennek az energiának csupán 40%-a jut el a Föld felszínéig.

 

A beérkező látható sugárzást a légkör tükrözi és szórja. Gamma-sugarak, röntgen és ultraibolya sugárzás kevesebb, mint 200 nm hullámhosszon az oxigén és nitrogén által elnyelődik a légkörben, és hőenergiává alakul.

 

Az ultraibolya sugárzás nagy része 200-300 nm hullámhosszon felszívódik a sztratoszférában található ózon (O3) gáz által. Infravörös sugárzás (l>700 nm) részben elnyelődik a légkörben megtalálható szén-dioxid, ózon, és a víz molekulákban. A Nap látható sugárzásának mintegy 30%-a (400 -700 nm hullámhosszon) visszatükröződik az űrbe a légkör, illetve a Föld felszínéről.

 

Általános használatra a Nap által termelt energia állandónak tekinthető. Ez természetesen nem teljesen igaz. A tudósok kimutatták, hogy a napsugárzás időben változó. Néhány kutató azt feltételezi, globális átlaghőmérséklet növekedése az elmúlt évszázadban lehetett napenergia eredetű. Ez a megállapítást azonban nehéz bizonyítani, mert a pontos napenergia adatok csak 1978-ra nyúlnak vissza

Hirdetés
Médiapédia Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Szépségpédia
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia gazdasági, pénzügyi tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár mindent a borokról szépség, divat, smink