Már 642 szócikk közül válogathatsz.

Az Energiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes energetikai tudástár. Legyél Te is az Energiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


 Az atommagot elemi részecskék, protonok és neutronok alkotják. E részecskéket közös néven [nukleon]?oknak nevezik. Az atommag mérete rendkívül kicsit, valamint a protonok és a neutronok tömege is elenyészően kicsi, de az elektronok tömege ezeknél is majdnem kétszer kisebb.

 

A proton és a neutron tömege gyakorlatilag egyforma. Főleg abban különböznek, hogy a neutronnak nincs töltése, vagyis elektromosan semleges, neutrális. Ha az atomok egymáshoz viszonyí¬tott tömegét akarjuk megállapítani, csak a protonok és neutronok töme¬gét kell összeadnunk, mert az elektronok tömege elhanyagolható. Az atommagban található protonok és neutronok számának összegét, vagyis a nukleonok számát az atom tömegszámának nevezzük és A-val jelöljük. A periódusos rendszer elején levő elemeknél, a hidrogén kivételével, az atommag ugyanannyi neutront tartalmaz, mint ahány protont, tehát a tömegszáma a rendszám kétszerese. A 13-as rendszámú elemtől (az alu¬míniumtól) kezdve a neutronok száma növekedni kezd, és a rendszer végén levő uránban már több mint másfélszerese a protonok számának.
 
A kémiai elemeket nevük kezdőbetűjével vagy első két betűjével jelöljük (Hidrogén, Hélium, Bérilium, Szén, azaz Carbon, Nitrogén, Oxi¬gén, Alumínium stb.).
 
Minden elemre szigorúan jellemző atommagjának protontartalma. Egyetlen proton elvétele vagy hozzáadása az atom kémiai sajátságainak megváltoztatását vonná maga után, vagyis más elemmé alakulna át. A neutronszámban bekövetkező változás pedig legtöbbször csak az atom „töme¬gét" változtatja meg, kémiai tulajdonságait nem. 


A szócikkhez társított címkék:
atom , atommag , elem , részecske
Hirdetés
Médiapédia Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Szépségpédia
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia gazdasági, pénzügyi tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár mindent a borokról szépség, divat, smink