Már 642 szócikk közül válogathatsz.

Az Energiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes energetikai tudástár. Legyél Te is az Energiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A természetes energiaforrások körébe tartozik a geotermikus energia. Geotermikus energiának nevezzük a földkéreg belső energiáját, ami energetikai céllal hasznosítható. Legalább +30 °C hőmérsékletű, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok közvetítésével (geotermikus energiahordozók), ezek közvetlen földkérgéből való kitermeléssel nyert energia.
Geotermikus energiahordozóknak olyan halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), amelyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel, vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik.
A fölkéregben egyre lefelé haladva egyre nagyobb lesz a hőmérséklet, de ez a változás eltérő lehet a földkéreg összetételének helyi változásai és a hőeloszlás miatt. A mélység növekedésével 33 méterenként 1 °C nő a hőmérséklet az egész földkéreg átlagát tekintve. Ezt a jelenséget geotermikus mélységlépcsőnek nevezzük.


A geotermikus mélységlépcső reciproka az úgynevezett geotermikus gradiens, melynek értéke a mélység függvényében a földkéreg hőmérsékletnövekedését adja meg. Magyarországon ez 14 és 22 m/°C közé esik, ezért átlagban 18 m/°C értéket lehet figyelembe venni.
Geotermikai alapfogalom még ezek mellet a hőáramsűrűség. Ez azt a hőmennyiséget fejezi ki, ami a földkéreg egységnyi felületén áramlik át.


Magyarországi viszonyok:


Hazánk kedvező geotermikus adottságú területen helyezkedik el. A geotermikus gradiens is másfélszerese a világátlagnak: 5 °C /100 m. Ez egyrészt azért van, mivel jó olyan üledékek töltik ki a medencét, amelyek jó hőszigetelők (pl. agyag, homok), másrészt pedig nálunk vékonyabb a földkéreg vastagsága (20-26 km, a világátlag ehhez képest 30-35 km).
Legmagasabb a geotermikus gradiens a Dél-Dunántúlon és az Alföldön, a hegyvidéki területeken és a Kisalföldön alacsonyabb.
A geotermikus energia hasznosítása: A + 30 °C–t meghaladó hőmérsékletű energiahordozókból kinyert energiamennyiség energetikai célokra hasznosított része.


Magyarországon az energia jelenlegi felhasználása: 3,6 PJ. A lehetőség pedig ennél jóval több: 10-50 PJ.
Hazánkban a geotermikus energiahordozó hévizek termelését és hasznosítását az ország kedvező geotermikus és hidrogeologiai adottságai határozzák meg. Ennek mélyföldtani és földkéreg-szerkezeti okai vannak.
Tehát Magyarország gazdag megújuló energiaforrásokban, főleg geotermikus energiában, ennek ellenére energetikai célú hasznosításuk ellentmondásos, mert a felhasználás mértéke csekély, és az alkalmazások műszaki színvonala alacsony.

Hirdetés
Médiapédia Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Szépségpédia
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia gazdasági, pénzügyi tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár mindent a borokról szépség, divat, smink