Már 642 szócikk közül válogathatsz.

Az Energiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes energetikai tudástár. Legyél Te is az Energiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


MAVIR


Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 1949 novembere óta az Országos Villamos Teherelosztó végezte a rendszerirányítás feladatait. 2006. január 1.-től azonban megalakult az integrált átviteli rendszerirányító, és így az Országos Villamostávvezeték Rt. Üzemviteli Igazgatósága és a Magyar Villamos Művek Rt. Hálózati Igazgatósága átkerült a rendszerirányítókhoz. Ezek a szakemberek, mind-mind részei lettek a MAVIR-nak.

 

Feladatai:

 • ő irányítja a villamosenergia-rendszer hatékony működését, és gondoskodik a megfelelő mennyiségű tartalékokról a hálózaton, az erőművekben,
 • biztosítja a megfelelő ellátáshoz hozzátartozó karbantartásokat, fejlesztéseket, ellenőrzi és növeli a hálózati vagyont,
 • gondoskodik, hogy a villamosenergia-piac zavartalanul működjön, illetve a rendszerhasználók számára biztosítja az egyenlő hozzáférést,
 • azokat az adatokat, amelyeket a villamosenergia-ellátás szereplőitől kap, azokat összefoglalja,
 • a piac szereplőit informálja, hogy figyeljenek oda a megvalósíthatatlan szerződések veszélyeire,
 • a szomszédos hálózatok működését összehangolja a magyar villamosenergia-rendszerrel,
 • a nemzetközi szakmai együttműködéseket irányítja,
 • a jövőre vonatkozóan elkészíti az erőműpark fejlesztésére vonatkozó terveket, és a hálózatfejlesztési stratégiát.


MEH


Magyar Energia Hivatal. Megalapítását a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény rendelte el. Feladatai közé tartozik a távhőszolgáltatás, a földgáz ellátás, a villamosenergia-szolgáltatás, illetve még különböző rendeletek is szabályozzák a működését.
Fő tevékenysége az energetikai társaságokra vonatkozó szabályozás (árellenőrzés, árelőkészítés, jóváhagyás, engedélyezés), felügyelet, fogyasztóvédelem és tájékoztatás. A MEH-nek megváltozott a szerepe, amióta a villamosenergia-piac teljesen nyitott lett. Tevékenységéhez hozzátartozott ezután már a versenypiac felügyelete, a verseny elősegítése és annak tisztaságának megtartása, és kikényszerítése, valamint folyamatos figyelése a versenypiaci-helyzetnek és ha szükséges akkor annak változtatása, és annak kezdeményezése. Csak bírói úton lehet jogorvoslattal élni a Hivatal határozata ellen.


Jelenleg a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter látja el a Hivatal felügyeletét. 2007. január 1.-től a Hivatal köteles beszámolni a Kormánynak, és az Országgyűlés feladatkörében érintett bizottságának a tevékenységéről, az energiaügyekért felelős miniszter előterjesztésében.

 

Villamosenergia-ipar szereplői


Egyetemes szolgáltatók

 • Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
 • Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
 • E.ON Energiaszolgáltató Kft.
 • EDF DÉMÁSZ Zrt.

Elosztó Hálózati engedélyesek


Ahhoz, hogy a villamosenergia eljuthasson a fogyasztókhoz, szükségesek a hálózat üzemeltetők (más néven őket elosztó engedélyeseknek nevezzük). A hálózat üzemeltetők rendelkeznek területszolgáltatási monopóliummal és kötelezettséggel.
 

A hálózat üzemeltetőknek a legfontosabb feladatai a következők:

 • karban kell tartaniuk, illetve fejleszteniük kell a hálózatot,
 • üzemeltetniük kell, és le kell olvasniuk a csatlakozási pontokon felszerelt méréseket,
 • a fogyasztó csatlakozási pontra el kell juttatniuk a termelők által a hálózatba betáplált és a kereskedők által vásárolt villamosenergiát,
 • üzemeltetniük kell: 0,4 kV, 10 kV, 20 kV és 35 kV feszültségű hálózatokat.

Magyarországon hat hálózat üzemeltető van ma piacon:

 • E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
 • E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
 • E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
 • ELMŰ Hálózati Kft
 • EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
 • ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Termelői engedélyesek

 • AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű
 • AES Borsodi Energetikai Kft. Tiszapalkonyai Hőerőmű
 • AES Tisza Erőmű Kft.
 • Bakonyi Erőmű Rt.
 • Budapesti Erőmű Rt.
 • Csepeli Áramtermelő Kft.
 • EMA-POWER Kft.
 • Dunamenti Erőmű Rt.
 • GTER Kft.
 • Mátrai Erőmű Rt.
 • Paksi Atomerőmű Rt.
 • PANNONPOWER Rt.
 • Vértesi Erőmű Rt.

Villamosenergia-kereskedői engedélyesek


Az olyan cégeket nevezzük villamosenergia-kereskedő engedélyeseknek, akik rendelkeznek hazai, és külföldi villamos energia kereskedelemmel, illetve a fogyasztók ellátásához is joguk van. Ma a 60-at is meghaladja az ilyen cégek száma Magyarországon, közülük kevés vesz részt aktívan a kiskereskedelmi tevékenységben.

Korlátozott joggal bíró kereskedelmi engedélyesek


Olyan kereskedelmi cégek, amelyeknek székhelyük általában külföldön van, nem jogosultak a fogyasztókat ellátására, hanem a nagykereskedelmi piaci tevékenységekben vesznek részt. Magyarországon körülbelül 20 ilyen cég létezik.

 

Földgázipar szereplői (gázszolgáltatók)


Egyetemes szolgáltatási engedéllyel rendelkező társaságok

 

Propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztására és szolgáltatására irányuló engedéllyel rendelkező társaságok
Az Engedélyes köteles meghatározott szolgáltatási területen propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztására és gázszolgáltatására. Az Engedélyest a szolgáltatási területén a propán, bután gázfogyasztók tekintetében szolgáltatási kötelezettség terheli.
Továbbá köteles a tevékenység teljesítéséhez szükséges tartály és elosztó vezetékek létesítésére és fejlesztésére, eleget kell tennie a vonatkozó környezetvédelmi, minőségbiztosítási előírásoknak és a fogyasztókkal kapcsolatos kötelezettségeinek.

 


A szócikkhez társított címkék:
hálózat , szervezet
Hirdetés
Médiapédia Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Szépségpédia
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia gazdasági, pénzügyi tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár mindent a borokról szépség, divat, smink