Már 642 szócikk közül válogathatsz.

Az Energiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes energetikai tudástár. Legyél Te is az Energiapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Bioüzemanyag fogalma a „42/2005 (III. 10.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának egyes szabályairól” szerint:
 

„Bioüzemanyag: a biomasszaból előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú üzemanyag. Bioüzemanyagnak kell tekinteni a bioetanolt, a biodízelt, a biogázt, a biometanolt, a biodimetilétert, a bio-ETBE-t (etil-tercier-butiléter), a bio-MTBE-t (metil-tercier-butiléter), a szintetikus bioüzemanyagokat, a biohidrogént és a tiszta növényi olajat, továbbá a más jogszabályban bioüzemanyagként meghatározott üzemanyagot.”
(Más jogszabály még például a Jövedéki törvény 2008. január 1-jétől módosított 7. 1. p) pontja.)


A ma rendelkezésre álló energiaforrásokat két csoportra oszthatjuk: az egyik a fosszilis energiahordozók (nem megújuló energiaforrások), a másik a nem fosszilis energiahordozók (megújuló energiaforrások).


Magyarország az Európai Unió csatlakozási szerződésében vállalta, hogy 2010-re - összhangban az EU 2001/77/EK irányelvével - a megújulókból származó villamos energia részaránya eléri a 3,6 %-ot. Ez jelek szerint csak a biomassza-felhasználás növelésével érhető el.
Egy másik kötelezettség a 2003/30/EK irányelvből adódik, amely irányelv az Európai Közösségben a „bio eredetű üzemanyagok” arányának 2010-re 5,75 %-ra növelését írja elő.


Tehát a bioüzemanyag: biomassza alapból előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú [üzemanyag]?.

 

Fajtái:

 • bioetanol: biomasszaból és/vagy hulladékok biológiailag lebomló részéből előállított, bioüzemanyagként felhasználható etanol;
 • biodízel: növényi vagy állati olajból előállított, dízelüzemanyag minőségű, bioüzemanyagként felhasználható metilészter;
 • biogáz: gáznemű üzemanyag, melyet biomasszából és/vagy hulladékok biológiailag lebomló részéből állítanak elő, amelyből tisztítás útján földgázminőség érhető el, vagy fagázból állítanak elő, és amely bioüzemanyagként felhasználható;
 • biometanol: biomasszából előállított, bioüzemanyagként felhasználható metanol;
 • biodimetiléter: biomasszából előállított, bioüzemanyagként felhasználható dimetiléter;
 • bio-ETBE (etil-terc-butiléter): bioetanol-alapon előállított ETBE. A bioüzemanyag térfogatszázalékos hányada a bio-ETBE-ben 47 %;
 • bio-MTBE (metil-terc-butiléter): bioetanol-alapon előállított üzemanyag. A bioüzemanyag térfogatszázalékos hányada a bio-MTBE-ben 36 %;
 • szintetikus bioüzemanyagok: biomasszából előállított szintetikus szénhidrogének vagy szintetikus szénhidrogén-keverékek;
 • biohidrogén: biomasszából, illetve hulladékok biológiailag lebontható részéből előállított, bioüzemanyagként felhasználható hidrogén;
 • tiszta növényi olaj: sajtolással, extrahálással, illetve hasonló eljárásokkal olajos magvakból nyert nyers vagy finomított, de kémiailag változatlan állapotú olaj, ha az alkalmas az adott motortípusokhoz, és teljesülnek a vonatkozó kibocsátási előírások.
 • más megújuló üzemanyagok: azok a bioüzemanyagon kívüli megújuló üzemanyagok, amelyek a 2001/77/EK irányelvben meghatározott megújuló energiaforrásokból származnak, és amelyeket közlekedési célra használnak;

A bioüzemanyagot a fentebb hivatkozott Jövedéki törvény alapján az alábbi formában lehet forgalmazni, illetve felhasználni:

 

1. tiszta bioüzemanyagként, vagy nagy koncentrációban ásványolaj-származékokban, a közlekedési felhasználásra vonatkozó különleges minőségi előírásokkal összhangban;
2. ásványolaj-származékokhoz hozzákevert bioüzemanyagként, a közlekedésben használt üzemanyagok műszaki követelményeiről szóló harmonizált európai szabványokat átültető nemzeti szabványokkal összhangban;
3. bioüzemanyagból származó folyadékként, amelynek tekintetében a bioüzemanyag-hányadot a 2. § af), illetve ag) pontja határozza meg.

 


A szócikkhez társított címkék:
környezet , tüzelőanyag
Hirdetés
Médiapédia Patikapédia Ecopédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Szépségpédia
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia gazdasági, pénzügyi tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár mindent a borokról szépség, divat, smink